dimarts, 31 d’octubre de 2006

Deixeu-me començar citant algú altre

"El teatre que faig és un teatre de text. Has de tobar un director que entengui que la seva feina és la servir el text amb el màxim de fidelitat. Escassegen. El tipus de teatre que faig dóna poc espai de lluïment creatiu al director. Sóc contrari a la dictadura dels directors que està planant sobre el teatre de fa molts anys. Que els directors aprofitin les idees dels autors per posar les seves manies pel mig no m’agrada gens. Intento que les meves obres les dirigeixin directors que tinguin la seva vena creativa satisfeta per altres bandes i que no hagin d’esmicolar la meva obra."

Jordi Galcerán.